Poslovni sustavi

Pravi odabir za upravljanje i kontrolu

  • Informacijski poslovni sustav čini specijalizirani softver za određenu gospodarsku djelatnost, čija je svrha ubrzanje, racionalizacija i optimizacija poslovanja. Krajnji rezultat uvođenja novog poslovnog softvera predstavlja povećanje dobiti, a time i višestruka isplativost ulaganja u razvoj.
  • Softver koji nudi Foton d.o.o. prilagođen je potrebama hrvatskih gospodarskih tvrtki, kompletno projektiran i izgrađen hrvatskim znanjem, uz pomoć modernih programskih alata i primjenom posljednjih računalnih tehnologija na svjetskom IT tržištu.
  • IT poslovni sustav sastoji se od više programa (modula) integriranih u jednu cjelinu – centralne baze podataka u sjedištu, baza podataka u poslovnim jedinicama, online konekcije s računalima (radnim stanicama) intranetom ili internetom, koji daje mogućnost uvida u trenutno (u realnom vremenu) stanje resursa, zaliha, kapitala i sl., što omogućava nadzor i praćenje cjelokupnog poslovanja tvrtke.
    Na taj način postiže pozitivne rezultate optimizacije,olakšava upravljanje,omogućava bolji nadzor, prati cjelokupan proces od ponude do realizacije, daje mogućnost brze reakcije, te smanjuje administrativne troškove.
  • Fotonov poslovni softver jednostavan je , funkcionalan, prilagodljiv potrebama naručitelja, otvoren za buduće nadogradnje, sa osiguranom tehničkom podrškom, pa predstavlja pravi izbor za unapređenje poslovanja tvrtki pomoću modernog informatičkog poslovnog sustava.
  • U procesu uvođenja sustava, koriste se podaci i šifarnici iz postojećih programa naručitelja, za specifične potrebe softver se prilagođava i dograđuje, kao bi u konačnici poslovni softver radio ono što naručitelj i očekuje.